Kontakt

Bonsaj centrum Žilina

Prevádzka je od 1.1.2024 zrušená.

Poradenstvo poskytujeme tu:

email: info@bonsajzilina.sk

https://www.facebook.com/BonsajcentrumZilina

https://www.instagram.com/bonsaj_centrum_zilina/

Fakturačné údaje
Zelený domov s.r.o., Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina
IČO: 47358360, IČ DPH: SK2023831689
Tatra banka: SK1211000000002922899154
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu mesta Žilina oddiel: Sro, vložka číslo 59784/L