Záhrady

Služby ktoré poskytujeme:

  • projekčná činnosť – vypracovanie návrhu záhrady,  krajinno-architektonické projekty, vizualizácie plôch  – Ing. Matej Jasenka PhD.
  • realizačná činnosť – údržby záhrad, tvorba záhrad, tvarovanie záhradných stromov, rekonštrukcie záhrad
  • poradenská činnosť – záhradnícke poradenstvo, poradenstvo ohľadom interiérových rastlín ale aj exteriérových rastlín, bonsajov a podobne.