Bonsai - náradie

Bonsai – náradie

Už prvé strihanie na strome by malo byť vykonávané s náležitým nástrojom. Nečisté strihanie vedie k ranám, ktoré sa zle hoja a môžu poškodiť vzhľad…

Čítaj článok →