Bonsajový workshop

Bonsajový workshop

Od januára začíname školenia v novom formáte.

Pre školenia/workshopy/ bonsajové dielne budú vyhradené dni streda a sobota. Začiatok bude vždy od 9:00 hodiny.

Termíny sa dajú dohodnúť individuálne na telefónnom čísle 0948 305727 alebo ich nájdete na našom FB profile a na stránke.

Preberá sa spôsob pestovania bonsajov, správna starostliovsť, tvarovanie, vždy podľa obdobia v roku. Rastliny na tvarovanie si môžete doniesť vlastné, prípadne si zakúpiť u nás

Bežné workshopy prebiehajú pod vedením majiteľky bonsaj centra.

Workshopy s profesionálnymi bonsajistami budú v sobotu.