Obchodné podmienky

 • Objednávky sú posielané prostredníctvom Slovenskej pošty na územie SR. Pokiaľ bude tovar posielaný do iného štátu alebo prostredníctvom inej prepravnej spoločnosti je nutné si dopredu dohodnúť individuálne prepravné podmienky.

 • Odoslané objednávky považujeme za záväzné.

 • Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom elektronického obchodu bonsajzilina.sk

 • Po uskutočnení objednávky Vám zašleme email na Vami uvedenú emailovú adresu o potvrdení objednávky so zoznamom objednaného tovaru a celkovou cenou za poskytnuté tovary a služby.

 • Daňový doklad obdržíte spolu so zásielkou.

 • Vyhradzujeme si právo kontaktovať spotrebiteľa telefonicky pre overenie alebo upresnenie objednávky, napr. ak budú chýbať údaje, alebo ak pôjde o vyššiu hodnotu objednávky.

Ochrana osobných údajov

 1. Súhlasím, aby prevádzkovateľ e-shopu www.bonsajzilina.sk spoločnosť Zelený domov s.r.o. so sídlom Nanterská 1680/15, 01008 Žilina, IČO: 47 358 360,  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúval moje osobné údaje.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope  na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.  
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Storno objednávky

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo emailom. Potvrdenie storna objednávky Vám oznámime emailom.

Dodacie lehoty

Našou snahou je odoslať všetky objednávky čo najrýchlejšie pre Vašu spokojnosť. Štandardná doba dodania je 2 – 5 pracovných dní. Doba dodania sa môže líšiť pri rôznych druhoch tovaru. Doba dodania Vám bude oznámená pri overovaní objednávky. V prípade ak niektorá položka objednávky nieje skladom alebo k dispozícii budeme Vás informovať telefonicky alebo emailom.

Spôsob platby a doprava

Objednávku môžete uhradiť prevodom na účet v takomto prípade je nutné na email: info@bonsajzilina.sk odoslať potvrdenie o zaplatení, alebo platobnou kartou alebo platbou na dobierku.

Štandardne zasielame objednávky Slovenskou poštou. Objednávku si však môžete vyzdvihnúť aj osobne na základe dohovoru. Vyhradzujeme si upraviť cenu za poštovné a balné na základe veľkosti objednávky a spôsobu dopravy. Výsledná cena Vám bude oznámena pri potvrdení objednávky.

Záruka

Záručná doba (okrem živého materiálu) je 24 mesiacov, pokiaľ nieje na výrobku uvedené inak. Záručná doba začína plynúť prevzatím zakúpeného tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká ak bol tovar poškodený pri preprave. Spotrebiteľ nemusí v takomto prípade tovar od prepravcu prevziať a je potrebné to s prepravcom ihneď riešiť. Nárok zaniká tiež v prípade neodbornej manipulácie s výrobkom, alebo ak bol výrobok používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú požiadavkám výrobcu. Nárok zaniká ak bol tovar poškodený pôsobením živlov.

Výmena tovaru

Výmena tovaru je možná iba v prípade ak je tovar neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja.

Záruka vrátenia peňazí

Ak hneď po obdržaní objednaného tovaru zistíte, že Vám nevyhovuje, môžete tovar vrátiť bez udania dôvodu a peniaze Vám budú zaslané na účet.

Tovar však musí byť neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja.

Takýto tovar musíte poslať späť pričom náklady spojené s vrátením zásielky hradíte sami. Vrátený tovar musí obsahovať aj daňový doklad o zaplatení. Ak bude vrátený tovar poškodený alebo inak znehodnotený vyhradzujeme si právo znížiť vratnú sumu o hodnotu, odzrkadľujúcu poškodenie tovaru.

Reklamačný poriadok

 1. Spotrebiteľ je povinný bez odkladu ihneď po doruční zásielky, ju prehliadnuť a v prípade zistenia poškodenia, toto poškodenie nahlásiť.

 2. Zistené vady spotrebiteľ nahlasuje telefonicky alebo emailom na info@bonsajzilina.sk, prípadne poštou na kontaktnú adresu.

 3. Pri reklamácií zakúpeného tovaru je spotrebiteľ povinný doložiť všetky potrebné dokumenty ako napr. faktúru, daňový doklad, návod na použitie, záručný list. V prípade ak spotrebiteľ vracia zakúpený tovar, musí ho vrátiť kompletne tak, ako ho obdržal. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané prostredníctvom mailovej komunikácie.

 4. Vzhľadom na rôznorodosť ponúkaného sortimentu si vyhradzujeme právo posudzovať reklamácie individuálne.

 5. Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru, reklamáciu vybaví a následne bude informovať spotrebiteľa o priebehu reklamácie.

 6. Na vady spôsobené neodbornou manipuláciou sa záruka nevzťahuje.