Bonsai - náradie

Bonsai – náradie

Už prvé strihanie na strome by malo byť vykonávané s náležitým nástrojom. Nečisté strihanie vedie k ranám, ktoré sa zle hoja a môžu poškodiť vzhľad…

Read Article →
Práce vo februári

Práce vo februári

Presádzanie Interiérové a otužilé listnáče sa môžu presádzať. Kým sa otvoria púčiky, musia byť chránené pred mrazmi a silnými dažďami. Surový materiál sa môže pri…

Read Article →
Práce v januári

Práce v januári

Presádzanie Pri prezimovaní v skleníku sa môžu stromy presádzať. Strihanie Za predpokladu, že už nebude prevládať mráz, toleruje väčšina stromov silnejší spätný rez. (uzatváranie rán!)…

Read Article →