Práce vo februári

Práce vo februári

Presádzanie

Interiérové a otužilé listnáče sa môžu presádzať. Kým sa otvoria púčiky, musia byť chránené pred mrazmi a silnými dažďami. Surový materiál sa môže pri miernom počasí vykopávať.

Strihanie

Listnáče zimujúce v skleníkoch môžu byť ostrihané. Rany je potrebné dobre ošetriť!

Drôtovanie

Skleníkované stromy sa môžu drôtovať.

Hnojenie

Interiérové, ktoré rašia, treba mierne prihnojovať. Vonkajšie nehnojíme.

Polievanie

Presádzané stromy musíme udržovať vlhké, nie však premokrené. Pri hroziacich mrazoch radšej menej polievame.